Vergunning verleend voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats - Mateboer Bouw B.V.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085BE 3
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats - Mateboer Bouw B.V. Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Mateboer Bouw B.V. Ambachtsstraat 27 8263AJ Kampen heeft een vergunning ontvangen voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats op de parkeerplaatsen ter hoogte van Kerkdijk 3 t/m 5 in Doornspijk gedurende de periode van maandag 2 november 2020 t/m vrijdag 18 december 2020.
Verzonden: 20 oktober 2020

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.