Vergunning verleend voor het plaatsen van voorwerpen op de weg - Van de Kolk Bouw & Onderhoud te Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CN 5
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Van de Kolk Bouw & Onderhoud te Elburg heeft een vergunning ontvangen voor het plaatsen van een steiger ter hoogte van Schapesteeg 5 in Elburg voor de periode van vrijdag 8 mei t/m vrijdag 22 mei 2020.

Verzonden: 4 mei 2020. Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.