Vergunning verleend voor het plaatsen van rolsteigers - Timmerbedrijf Kamminga

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het plaatsen van rolsteigers - Timmerbedrijf Kamminga Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan Timmerbedrijf Kamminga Wildemaetstraat 51 in Elburg is vergunning verleend voor het plaatsen van 2 rolsteigers in de Eendenhoeksteeg in Elburg voor de periode van maandag 28 september t/m vrijdag 27 november 2020. Verzonden: 1 oktober 2020

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.