Vergunning verleend voor het plaatsen van een gevelsteiger

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081ER 34
Publicatiedatum
31-12-2019
Einddatum
11-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Voegbedrijf Heldoorn de heer F. Heldoorn Veldoven 19 B 8271RT IJsselmuiden heeft een vergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een gevelsteiger bij Vischpoortstraat 34 in Elburg gedurende de periode van maandag 6 januari 2020 t/m vrijdag 14 februari 2020. Verzonden: 23 december 2019.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.