Vergunning verleend voor het plaatsen van een container - Kamminga Timmerbedrijf

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
10-11-2020
Einddatum
22-12-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het plaatsen van een container - Kamminga Timmerbedrijf Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Kamminga Timmerbedrijf heeft een vergunning ontvangen voor het plaatsen van een container op het Jos Lussenburgplein in Elburg voor de periode van 18 t/m 20 november 2020. Verzonden: 3 november 2020. Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.