Vergunning verleend voor het plaatsen van Kerstbomen - De Bloemenhof

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081JJ 162
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het plaatsen van Kerstbomen - De Bloemenhof Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De Bloemenhof Klokbekerweg 162 8081JJ Elburg heeft een vergunning ontvangen voor het plaatsen van kerstbomen op de voetgangers strook bij winkelcentrum De Vrijheid betreffende de periode van dinsdag 1 december 2020 t/m maandag 21 december 2020. Verzonden: 22 oktober 2020 

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.