Vergunning verleend voor het plaatsen van 2 zeecontainers en 1 afvalcontainer

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081NK 14
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Vergunning verleend voor het plaatsen van 2 zeecontainers en 1 afvalcontainer Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Boni Supermarkt Vooronder in Elburg heeft vergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van 2 zee-containers op de stoep tegen de muur aan de achterzijde van de Boni aan het Vooronder en 1 afvalcontainer op een van de parkeerplaatsen aan het Vooronder gedurende de periode van maandag 5 oktober t/m dinsdag 20 oktober 2020.
Verzonden: 29 september 2020.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Vergunningverlening, tel. 0525-688 688.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.