Vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen: (aanwezigheidsvergunning) - La Place 't Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084HK 94
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen: (aanwezigheidsvergunning) - La Place 't Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan La Place ’t Harde A28 is vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecapand aan de Eperweg 94 in het ‘t Harde. De vergunning is geldig voor het jaar 2021. Verzonden op 29 december 2020.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie de colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.