Vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen: (aanwezigheidsvergunning) - Kokki's Café

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084HH 62
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Kaart behorende bij: Vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen: (aanwezigheidsvergunning) - Kokki's Café Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan Kokki’s Café is vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecapand aan de Eperweg 62 in het ‘t Harde. De vergunning is geldig voor het jaar 2021.
Verzonden op 24 december 2020. 

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie verder de colofon. 

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.