Vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de Kansspelen: (aanwezigheidsvergunning) - Café Halfweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085AG 62
Publicatiedatum
03-12-2019
Einddatum
14-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan café Halfweg is vergunning verleend voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in het horecapand aan de Zuiderzeestraatweg West 62 in Doornspijk. De vergunning is geldig voor het jaar 2020. Verzonden op 22 november 2019.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.