Veldbiesweg 17, 8084 RC ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084RC 17
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Veldbiesweg 17, 8084 RC ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Veldbiesweg 17, 8084 RC ’t Harde (binnengekomen 28 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.