Vaststelling beeldkwaliteitplan “Wildemaet 2019”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
13-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het beeldkwaliteitplan voor het plangebied ‘Wildemaet 2019” in Elburg met ingang van woensdag 2 oktober 2019 voor een ieder ter inzage ligt. Het betreft een beeldkwaliteitplan behorend bij het bestemmingsplan “Wildemaet 2019”.

Doel van het beeldkwaliteitplan

Voor de ontwikkeling van 5 woningen op de voormalige schoollocatie aan de Wildemaetstraat te Elburg is om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen een beeldkwaliteitplan opgesteld.

Het beeldkwaliteitplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 oktober 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Om het beeldkwaliteitplan in te zien kan een afspraak worden gemaakt via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688 688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar. De stukken kunnen gedurende bovengenoemde periode eveneens worden geraadpleegd via de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bekendmakingen Elburg/Bestemmingsplan.

Elburg, 01 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Elburg voornoemd.

Bijlagen

Uitgelicht