Van ’t Hof Grondboringen B.V. voor het perceel Molendijkjes 51 en De Stelling 1 in Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Publicatiedatum
09-06-2020
Einddatum
21-07-2020
Kaart behorende bij: Van ’t Hof Grondboringen B.V. voor het perceel Molendijkjes 51 en De Stelling 1 in Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij meldingen ingevolge aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen hebben ontvangen en geaccepteerd van: Van ’t Hof Grondboringen B.V. voor het perceel Molendijkjes 51 en De Stelling 1 in Elburg 

Voornoemde meldingen zijn op afspraak op het gemeentehuis in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.