Vale Ouwelaan (voormalige Petraschool), ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4154

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vale Ouwelaan (voormalige Petraschool), ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4154 (binnengekomen 21 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een eik, vijf berken, vijf dennen, vier esdoorns, een meidoorn en drie lijsterbessen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.