Vale Ouwelaan 146, 8084 JT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084JT 146
Publicatiedatum
18-05-2021
Einddatum
29-06-2021
Kaart behorende bij: Vale Ouwelaan 146, 8084 JT ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

(binnengekomen 11 mei 2021)
Activiteit Inrit/uitweg: het verbreden van de inrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.