Vackenordestraat 6B, 8, 10, 14, 16 en 18, 8081 TK Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081TK 18
Publicatiedatum
27-10-2020
Einddatum
08-12-2020
Kaart behorende bij: Vackenordestraat 6B, 8, 10, 14, 16 en 18, 8081 TK Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vackenordestraat 6B, 8, 10, 14, 16 en 18, 8081 TK Elburg (verzonden 19 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het vervangen van de kozijnen en het aanpassen van de voorgevels.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.