Vackenordestraat 6B, 8081 TK Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081TK 6
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: Vackenordestraat 6B, 8081 TK Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vackenordestraat 6B, 8081 TK Elburg (binnengekomen 11 september 2020)
Activiteit Bouwen: het vervangen van de kozijnen en het aanpassen van de voorgevel.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.