Vackenordestraat 51, 8081 TH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081TH 51
Publicatiedatum
20-04-2021
Einddatum
01-06-2021
Kaart behorende bij: Vackenordestraat 51, 8081 TH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vackenordestraat 51, 8081 TH Elburg (verzonden 15 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het vernieuwen van de erfafscheiding.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.