Vackenordestraat 51, 8081 TH Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081TH 51
Publicatiedatum
16-06-2020
Einddatum
28-07-2020
Kaart behorende bij: Vackenordestraat 51, 8081 TH Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Vackenordestraat 51, 8081 TH Elburg (verzonden 4 juni 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een overkapping.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.