Vackenordestraat 3A, 8081 TG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081TG 3
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Vackenordestraat 3A, 8081 TG Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vackenordestraat 3A, 8081 TG Elburg (binnengekomen 18 september 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het plaatsen van een tijdelijke unit ten behoeve van het gezondheidscentrum.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.