Vackenordestraat 3A, 8081 TG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081TG 3
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Vackenordestraat 3A, 8081 TG Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vackenordestraat 3A, 8081 TG Elburg (verzonden 28 september 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk plaatsen, voor een termijn van tien maanden, van een unit ten behoeve van het gezondheidscentrum op de parkeerplaats.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.