Vaarbekerweg in de omgeving van nummer 19, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 5300 en 8008

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PT 19
Publicatiedatum
07-01-2020
Einddatum
18-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vaarbekerweg in de omgeving van nummer 19, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummers 5300 en 8008 (verzonden 2 januari 2020)
Activiteit Kappen: het afzetten van houtwallen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.