Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PT 24
Publicatiedatum
24-11-2020
Einddatum
05-01-2021
Kaart behorende bij: Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde (binnengekomen 17 november 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een eik.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.