Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PT 24
Publicatiedatum
04-05-2021
Einddatum
15-06-2021
Kaart behorende bij: Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde (binnengekomen 22 april 2021)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een bed & breakfast in een bestaand bijgebouw.
 

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.