Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PT 24
Publicatiedatum
05-05-2020
Einddatum
16-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde (verzonden 30 april 2020)
Activiteiten Bouwen, Planologisch afwijkend gebruik, Inrit /uitweg en Kappen: het realiseren van een bijgebouw met een praktijkruimte (conform beroep aan huis), het aanleggen van een inrit en het kappen van twee zomereiken en een berk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.