Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PT 24
Publicatiedatum
07-01-2020
Einddatum
18-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vaarbekerweg 24, 8084 PT ’t Harde (binnengekomen 23 december 2019)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een praktijkruimte en het aanleggen van een inrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.