Vaarbekerweg 13, 8084 PT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PT 13
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Vaarbekerweg 13, 8084 PT ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Vaarbekerweg 13, 8084 PT ’t Harde (verzonden 28 december 2020)
Activiteit Bouwen: het vervangen van de kap en het realiseren van een doorbraak van de woonkamer naar de aanbouw.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.