VSS Meat B.V., Spoorstraat 35, 8084 HW 't Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084HW 35
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: VSS Meat B.V., Spoorstraat 35, 8084 HW 't Harde

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: VSS Meat B.V., Spoorstraat 35, 8084 HW 't Harde

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

•    het verwerken van vlees voor hotels, bedrijven, slagerijen en groothandels.

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 26 augustus 2020 tot 7 oktober 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.