Uitwerkingsplan ‘De Dijkjes’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
02-07-2019
Einddatum
13-08-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 11 september 2018 ongewijzigde vastgestelde uitwerkingsplan ‘De Dijkjes’ onherroepelijk is geworden.

Het plan betreft een uitwerking van een deel van het bestemmingsplan ‘Horstkamp en De Dijkjes’.

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op de bouw van maximaal 227 woningen met de daarbij horende infra-structuur en groen (w.o. wadi’s en water) in het gebied globaal gelegen ten noorden van De Weeren en ten oosten van de Oostelijke Rondweg tot de rotonde met de Vletstraat te Elburg.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:

Elburg, 2 juli 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht