Uiterwaardenstraat tussen 5 en 7, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2689

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 5
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Uiterwaardenstraat tussen 5 en 7, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2689 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Uiterwaardenstraat tussen 5 en 7, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 2689 (binnengekomen 7 januari 2021)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen van uitritten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.