Uiterwaardenstraat 19A, 8081 HJ Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081HJ 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Uiterwaardenstraat 19A, 8081 HJ Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Uiterwaardenstraat 19A, 8081 HJ Elburg (verzonden 17 december 2020)
Activiteit Bouwen: het gewijzigd bouwen van een bedrijfswoning, wijziging op verleende vergunning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.