Tra 30, 8084 CX ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084CX 30
Publicatiedatum
09-02-2021
Einddatum
23-03-2021
Kaart behorende bij: Tra 30, 8084 CX ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Tra 30, 8084 CX ’t Harde (binnengekomen 30 januari 2021)
Activiteit Bouwen: het vervangen van het tuinhuis en de schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.