Tra 15, 8084 CW ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084CW 15
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Tra 15, 8084 CW ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Tra 15, 8084 CW ’t Harde (binnengekomen 7 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het uitbreiden van de aanbouw van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.