Tijdelijke uitbreiding vergunning - Restaurant Achter de Poorte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EB 39
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijke uitbreiding vergunning - Restaurant Achter de Poorte Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan mevrouw N. Bijl van restaurant Achter de Poorte is een tijdelijke vergunning verleend op grond van artikel 3 Drank- en horecawet en artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. Het betreft een tijdelijke uitbreiding voor een horecagelegenheid aan de Beekstraat 39 in Elburg. 
Verzonden op 11 maart 2021.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. U kunt een gemotiveerd bezwaarschrift, binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking indienen bij de burgemeester van de gemeente Elburg, Postbus 70 8080 AB Elburg. Zie verder de colofon.

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. Bosman, team Openbare Orde en Veiligheid, telefoonnummer: 0525-688688

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.