Tijdelijke inrichting bouwplaats

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LN 13
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijke inrichting bouwplaats Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats op de groenlocatie gelegen naast de sportschool aan Honingsveldweg 13 in Elburg gedurende de periode van maandag 22 maart t/m vrijdag 31 december 2021. Verzonden: 16 maart 2021.

Bezwaar mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.