Tijdelijke Terrasvergunning Het Proeflokaal

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EP 23
Publicatiedatum
27-05-2021
Einddatum
08-07-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijke Terrasvergunning Het Proeflokaal De burgemeester van de gemeente Elburg heeft vergunning verleend voor:

Beschrijving

tijdelijke terrasvergunning verleend vanaf 27 mei tot 1 november 2021. Het betreft een terras op eigen stoep. Het Proeflokaal is gevestigd aan de Vischpoortstraat 23, 8081 EP in Elburg. Verzonden op 27 mei 2021.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem