Tijdelijk plaatsen van een steiger - Rozemarijnsteeg 3 Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GB 3
Publicatiedatum
02-02-2021
Einddatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen van een steiger - Rozemarijnsteeg 3 Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een steiger ter hoogte van Rozemarijnsteeg 3 in Elburg gedurende de periode van maandag 15 februari t/m vrijdag 12 maart 2021. Verzonden: 27-01-2021

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.