Tijdelijk plaatsen van een container

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084ET 12
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
11-05-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen van een container Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk mogen plaatsen van een container op de parkeerplaats ter hoogte van Lomodisweg 12 in ’t Harde voor de periode van maandag 8 maart t/m vrijdag 14 mei 2021.
Verzonden: 22 maart 2021.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.