Tijdelijk plaatsen van een container

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084CW 15
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen van een container Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container op een van de parkeerplaatsen aan de Romano ter hoogte van de woning Tra 15 in ’t Harde in de periode van dinsdag 2 maart t/m woensdag 30 juni 2021. Verzonden: 9 maart 2021.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Vergunningverlening. Tel. 0525-688688

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.