Tijdelijk plaatsen van een container

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081EV 12
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen van een container Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container in de Smeesteeg aan de achterzijde van Noorderkerkstraat 12 in Elburg gedurende de periode van 1 juli t/m 1 september 2020.
Verzonden: 6 juli 2020

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.