Tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer hoek Clakenweg/Kruisweg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
18-05-2021
Einddatum
29-06-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer hoek Clakenweg/Kruisweg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer op de groenstrook gelegen hoek Clakenweg/Kruisweg voor de periode van dinsdag 25 mei t/m dinsdag 8 juni 2021.
Verzonden: 18 mei 2021.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.