Tijdelijk plaatsen rolsteigers Vackenordestraat 1

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081TG 1
Publicatiedatum
03-06-2021
Einddatum
15-07-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen rolsteigers Vackenordestraat 1 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van 3 rolsteigers op het trottoir voor het pand Vackenordestraat 1 in Elburg gedurende de periode van maandag 28 juni t/m vrijdag 2 juli 2021.
Verzonden: 3 juni 2021.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.