Tijdelijk plaatsen rolsteiger

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081GA 21
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen rolsteiger Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een rolsteiger ter hoogte van Rozemarijnsteeg 21 in Elburg voor de periode van 20 april t/m 4 mei 2021. Verzonden: 20 april 2021.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.