Tijdelijk plaatsen container Ledige Stede 31

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CS 31
Publicatiedatum
01-06-2021
Einddatum
13-07-2021
Kaart behorende bij: Tijdelijk plaatsen container Ledige Stede 31 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container ter hoogte van Ledige Stede 31 in Elburg voor de periode van 1 juni t/m 9 juli 2021. Verzonden: 1 juni 2021

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.