Terrasvergunningen op grond van artikel 2:28 APV gemeente Elburg

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Terrasvergunningen op grond van artikel 2:28 APV gemeente Elburg De burgemeester van de gemeente Elburg heeft vergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan de volgende horecaondernemingen is vergunning verleend voor het tijdelijk exploiteren van extra terras in coronatijd op grond van artikel 2:28 A.P.V.-gemeente Elburg. De situatietekeningen zijn op te vragen bij het team Openbare Orde & Veiligheid van de Gemeente Elburg.  

-    ’t Olde Regthuys                 - De Elburger Broodjes en Snacks 
-    De Herberg                         - Bistro Zilverzoen 
-    Restaurant Lucca                - Bier & Spijscafé Bassies’s 
-    Café de Haven                    - Da Pietro Ristorante Italiano  
-    Restaurant ’t Boothuis         - Restaurant Achter De Poorte
-    Restaurant La Papillon        - Kappie’s Café  
-    Bij Ellen                                - Aan de Gracht 
-    City Bar                                - Grand Café De Vischmarkt 
 
Verzonden op 19 maart 2020. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem