Terrasvergunning op grond van artikel 2:28 APV gemeente Elburg - De Elburger Broodjes en Snacks

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081ED 26
Publicatiedatum
08-12-2020
Einddatum
19-01-2021
Kaart behorende bij: Terrasvergunning op grond van artikel 2:28 APV gemeente Elburg - De Elburger Broodjes en Snacks De burgemeester van de gemeente Elburg heeft vergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan De Elburger Broodjes en Snacks is een terrasvergunning verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. De Elburger Broodjes en Snacks is gevestigd aan de Beekstraat 26, 8081 ED in Elburg. Verzonden op 27 november 2020.

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem