Terrasvergunning op grond van artikel 2:28 APV gemeente Elburg

Type bekendmaking
terrasvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
28-04-2020
Einddatum
09-06-2020
Bekendmaking De burgemeester van de gemeente Elburg heeft vergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan Restaurant De Haas is een terrasvergunning verleend op grond van artikel 2:28 A.P.V. gemeente Elburg. Restaurant De Haas is gevestigd aan de Jufferenstraat 21, 8081 CP in Elburg.

Verzonden op 17 april 2020. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem