Terbekeweg 39, 8081 KX Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081KX 39
Publicatiedatum
29-12-2020
Einddatum
09-02-2021
Kaart behorende bij: Terbekeweg 39, 8081 KX Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Terbekeweg 39, 8081 KX Elburg (binnengekomen 23 december 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.