Tempelweg 8, 8081 PK Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081PK 8
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Tempelweg 8, 8081 PK Elburg (binnengekomen 6 mei 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het vervangen van bijgebouwen en het nieuw bouwen van een carport/berging en een overkapping.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.