Tempelweg 8, 8081 PK Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081PK 8
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Tempelweg 8, 8081 PK Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Tempelweg 8, 8081 PK Elburg (verzonden 25 juni 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch strijdig gebruik: het vervangen van bijgebouwen en het nieuw bouwen van een overkapping.
 

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.