Stuurhuizen Auto's, Robbertsmatenstraat 7, 8081 HL Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HL 7
Publicatiedatum
08-09-2020
Einddatum
20-10-2020
Kaart behorende bij: Stuurhuizen Auto's, Robbertsmatenstraat 7, 8081 HL Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Stuurhuizen Auto's, Robbertsmatenstraat 7, 8081 HL Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het starten van een bedrijf voor kleinschalige autohandel.

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 9 september 2020 tot 21 oktober 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.