Steiger plaatsen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CH 2
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Steiger plaatsen Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk mogen plaatsen van een smalle steiger ter hoogte van Graaf Hendriksteeg 2 (de Sjoel) in verband met uit te voeren werkzaamheden aan dit gebouw gedurende de periode van maandag 29 maart t/m maandag 31 mei 2021.
Verzonden: 10 maart 2021.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Vergunningverlening. Tel. 0525-688688.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.