Station ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4057, Parkeerplaats de Oude Vos, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2498 en Gregorystraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4212

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Elburg C 4057
Publicatiedatum
28-05-2019
Einddatum
09-07-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Station ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummer 4057, Parkeerplaats de Oude Vos, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2498 en Gregorystraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4212 (binnengekomen 21 mei 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van twee abri’s en een carrousel voor een deelfietssysteem.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht