Stange houthandel, A. Vogelstraat 4 8081 HD in Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081HD 4
Publicatiedatum
07-07-2020
Einddatum
18-08-2020
Kaart behorende bij: Stange houthandel, A. Vogelstraat 4 8081 HD in Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Stange houthandel, A. Vogelstraat 4 8081 HD in Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld: voor het veranderen van de indeling van de locatie.

Voornoemde meldingen zijn in de periode van 8 juli 2020 tot 19 augustus 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.