Standplaatsvergunning Jaweria Textiles

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
04-05-2021
Einddatum
15-06-2021
Kaart behorende bij: Standplaatsvergunning Jaweria Textiles Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Standplaatsvergunning Jaweria Textiles Standplaatsvergunning voor de periode 28 april t/m 31 oktober 2021
Jaweria Textiles, t.a.v. dhr. A. B. Malik, Makaaystraat 29, 8071 KG Nunspeet: het innemen van een standplaats voor de verkoop van kleding op de woensdagen in winkelcentrum ’t Harde.
 

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem